Gabioni

Gabioni izrađeni od heksagonalnog pletiva otvor 80×100 dimenzija 150x100x60 i 200x100x60 ali i drugih dimenzija prema zahtjevu u skladu sa namjenom. Namijenjeni za potporu, pune se kamenom ali i kao stubovi za ograde ispunjeni ukrasnim kamenom.


Gabion od heksagonalnog pletiva


Gabion u službi potpornog zida


Gabion u službi potpornog zida


Gabion u službi potpornog zida