HTZ oprema

Takođe nudim sve vrste gumeno-potisnih crijeva, crijeva specijalne namjene sa tekstilnim opletom i metalnom spiralom (za komprinovani vazduh, za naftu i naftne derivate, za abrazivne materijale, za rashaldne tečnosti u radijatorima automobila, za kočione uređaje, za hemijsku industriju , za paru , za avtrogasna vozila itd.)

Radna obuća „Borovo“

Od radne obuće izdvajamo čizmu rudarsku sa i bez filca sa zelenom trakom, ribarska čizma, sjekačka čizma, lovačka čizma, koje posjeduju važeće ateste u pogledu tehničkih karakteristika i zaštite na radu.