Proizvodi prema tehničkim crtežima naručioca

Lančanici za pogonske zvijezde, krune i spirale za bušenje, čelične perforacije, čahure, osovine i vratila pumpi prema crtežu, bolcna, „U“ vijak, te bubnjevi za transportne trake. Ograda za zaštitu od snijega izrađena od segmenata talasastog pletiva otvor 20×20 mm i konstrukcije izrađene od cijevi sve pocinčano. Čelični dijelovi zaštitnih ograda, kao i čelični cjevovodi za otpadne tehnološke vode i prirubnice za cjevovode.


Zaštitna ograda od snijega na autoputu


Vratilo transporta bagera PH


Izrada rezervnog dijela pumpe za TE Tuzla


Izrada ranžirnog uređaja lokomotiva i vagona RMU Banovići


Segmenti mašine taložnice


Spirala centrifugalnog separatora


izrada i gumiranje bubnjeva za trakaste transportere


Izrada i montaža čeličnog dijela nadvišenja betonske ograde


Izrada spirale – bušaće šipke ?114