Usluge obrade metala

Usluge obrade metala struganjem maksimalni prečnik ?1000 mm i dužina 5000 mm na tokarskim strojevima i horizontalnoj bušilici Borwerk obrada u sve tri ose (visina H=1300-1400mm, dužina d=3000mm, poprečno 1500mm, za obradu do ?1100 mm), Karusel strugom (max prečnik ?1500 mm i L= 1650 mm), obrada glodanjem (1500x1800x2200).
Sječenje metala, obrada rendisanjem, elektrolučno varenje, demontažno i montažno presovanje do 630 t, pjeskarenje i antikoroziona zaštita, sve vrste bravarskih radova, zakivanje itd. Izrada tehničke dokumentacije.


Remont lokomotive


Pjeskarenje i antikoroziona zaštita


Radijalna bušilica


Tokarski stroj PA 30 na amerikaneru 600mm, na suportu 400mm, dužina 1700mm


Horizontalna presa 400t


Glodialica dužine obrade 1500mm


Borverk dimnezije obrade visine 1300-1400mm, dužine 3000mm, poprečnog presjeka 1500mm, za obradu  do ?1100 mm


Mašina za rolovanje lima (debljina lima max 15mm i dužine 2000mm)


Tokarski stroj na mostu 1300mm, na suport 630 mm, dužina 5000mm


Pristroj za brušenje na tokarskom stroju prečnika max ?600mm i dužine 1800mm


Oprema za pjeskarenje


Brusilica za okruglo brušenje, prečnik za obradu čel.predmeta do 150mm i dužine 1400mm