ERAX-INVEST d.o.o. se bavi prodajom i uslugama prevoza svih vrsta mrkog uglja, građevinskog materijala, pšenice i ostalih roba na području Bosne i Hercegovina, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Iz asortimana uglja izdvajamo :

Asortiman mrkog uglja RMU “Banovići” , granulacija i kalorična moć po kilogramu :

Komad Kocka Orah Sitni
Granulacija +60 mm 30-65 mm 15-40 mm 5-20 mm
Kalorična moć 18.000 KJ/kg 18.200 KJ/kg 18.400 KJ/kg 17.600 KJ/kg

Asortiman mrkog uglja RMU “Đurđevik” , granulacija i kalorična moć po kilogramu :

Komad Kocka Orah Sitni
Granulacija 60-120 mm 30-60 mm 15-30 mm 0-15 mm
Kalorična moć 21.200 KJ/kg 22.100 KJ/kg 21.700 KJ/kg 21.000 KJ/kg

Asortiman mrkog uglja RU “Kreka” , granulacija i kalorična moć po kilogramu :

Komad Kocka Orah Sitni
Granulacija +80 mm 40-80 mm 20-40 mm 0-20 mm
Kalorična moć 13.500 KJ/kg 12.500 KJ/kg 11.500 KJ/kg 10.500 KJ/kg