Gumene transportne trake

Gumene transportne trake maksimalne debljine do 35 mm i ukupne prekidne jačine 3500 N/mm. Širine trake su od 300 mm do 2000 mm.Trake se proizvode po sledećim standardima: DIN 22101; EN ISO 14890; GOST 20-85.

Trake opšte namjene

Trake opšte namjene koriste se u uslovima gdje nema posebnih zahtjeva za radnu sredinu i osobine transportovanog materijala, služe za prevoz kamena, šljunka, hladnog klinkera, neutralnih hemikalija, usjeva itd. Generalna preporuka je da se transportuje materijal do 300 mm pojedinačne veličine kako se ne bi oštetio transportni sistem. Strukturu trake čine 2-6 platna (karkas), gornja i donja obloga i zaštitne ivice. Tekstili koji se koriste za ove trake su EP tkanine (poliester – poliamid) ili PP tkanine (poliamid – poliamid).

Toplo otporne trake

Ova grupa traka koristi se za transport vrućeg pepela, šljake, krečnjaka, vrućeg klinkera. Mogu se podijeliti u nekoliko kategorija ali maksimalna temperatura transportovanog materijala ne smije preći 200 ?C. Da bi se zaštitio karkas od vrućeg tereta preporuka je da minimalna debljina bude za :
– gornju oblogu 4 mm
– donju oblogu 2 mm

Osnovna je podjela na:

T1 T2 T3
za materijale do 120 ⁰C za materijale od 120 – 150 ⁰C za materijale od 150 – 200 ⁰C

Uljno otporne trake

Koriste se za prijenos materijala koji u sebi sadrži određenu količinu mineralnog ulja ili druge masnoće. Obloga trake je izrađena od visokokvalitetnog NBR kaučuka. Ove trake mogu imati u sebi i komponentu otpornosti na povećane temperature.

Teškozapaljive trake K i S kvaliteta

Teško zapaljive trake K kvaliteta:

Teškozapaljive trake namjenjene su za rad u uslovima povećane opasnosti od požara tokom rada na površini, npr. pri transportu uglja u elektranama, koksarama i u sistemima u kojima postoji sprovođenje statičkog elektriciteta.

Teškozapaljive trake S kvaliteta:

Ovo su trake specijalne namjene sa oblogom koja je samogasiva. Koristi se za transport rasutih marterijala u podzemnim rudnicima i zbog zaštite se preporučuje da granulacija tereta ne bude veća od 300 mm. Opseg temperatura okruženja može biti od -25 ?C do +60 ?C. Najčešća polja primjene su rudnici uglja.

Ove trake se rade u slijedećim širinama, prekidnim jačinama i broju platana:

Tip Broj obloga
800 (800 kN/m) 3 i 4
1000 (1000 kN/m) 3, 4 i 5
1250 (1250 kN/m) 3, 4 i 5
1400 (1400 kN/m) 3, 4 i 5
1600 (1600 kN/m 3, 4 i 5
1800 (1800 kN/m) 3, 4 i 5
2000 (2000 kN/m) 3, 4 i 5
2500 (2500 kN/m) 3, 4 i 5