Izrada rezervnih dijelova

Dvoetažno vibraciono sito 202 za RMU „Banovići“

Dvoetažno vibraciono sito 202 za RMU „Banovići“

Izrada kašika sa lancem za elevator RMU „Banovići“

Željeznička 3, Banovići, Bosna i Hercegovina

erax.invest.banovici@gmail.com

+387 35 871 185


Kažalj bb, Višća – Živinice, Bosna i Hercegovina

eraxvisca@gmail.com

+387 35 757 311

Proizvodni procesi

Proizvodnja

Trgovina

Sporedna djelatnost

REstauracija lokomotiva