Trgovina

Gumene transportne trake sa platnom i čelikom

Gumene transportne trake sa platnom i čelikom koje se primjenjuju u kamenolomima, termoelektranama i rudarskim preduzećima.

Rezervni dijelovi za rudarsku mehanizaciju

Uvoz i distribucija rezervnih dijelova za rudarsku mehanizaciju, termoelektrane, i druga industrijska preduzeća.

Čelični odlivci

Prodaja čeličnih odlivaka u kvalitetu ČL.0300, ČL.0645, ČL.4732, ČL. 3134.

Obojeni metali

Prodaja obojenih metala mesinga i bronze u vidu punih okruglih i šestougaonih ili šupljih komada, prema zahtjevima i željenim dimenzijama kupaca.

Ugalj

Prodaja i usluge prevoza svih vrsta mrkog uglja na području Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Željeznička 3, Banovići, Bosna i Hercegovina

erax.invest.banovici@gmail.com

+387 35 871 185


Kažalj bb, Višća – Živinice, Bosna i Hercegovina

eraxvisca@gmail.com

+387 35 757 311

Proizvodni procesi

Proizvodnja

Trgovina

Sporedna djelatnost

REstauracija lokomotiva