Univerzalno žičano pletivo

Proizvodnja univerzalnog žičanog pletiva od standardno i teškocinčane žice prema zahtjevima kupaca, koje se primjenjuje

kao zaštitna ograda u jamskim prostorijama i slično.

Heksagonalno pletivo

Proizvodnja heksagonalnog pletiva za

zaštitu kosina i sprečavane odrona.

Gabioni

Gabioni izrađeni od heksagonalnog pletiva otvor 80×100 dimenzija 150x100x60 i 200x100x60 ali i drugih dimenzija prema zahtjevu u skladu sa namjenom. Namijenjeni za potporu, pune se kamenom ali i kao stubovi za ograde ispunjeni ukrasnim kamenom.

Ekseri

Građevinski ekseri u pakovanjim a od 5kg i 20 kg

Željeznička 3, Banovići, Bosna i Hercegovina

erax.invest.banovici@gmail.com

+387 35 871 185


Kažalj bb, Višća – Živinice, Bosna i Hercegovina

eraxvisca@gmail.com

+387 35 757 311

Proizvodni procesi

Proizvodnja

Trgovina

Sporedna djelatnost

REstauracija lokomotiva