Dijelovi transportnog sistema

Nosači valjaka

Izrada čelične konstrukcije nosača pogonskih i

povratnih valjaka za transportne sisteme.

Izrada nosećih valjaka

Izrada nosećih valjaka za potrebe transportnih

sistema po želji i projektu kupca.

Bubnjevi

Vršimo izradu pogonskih i povratnih bubnjeva koji se sastoje od plašta, diskova, glavčina, vratila i sklopa kućišta ležaja.

Primjenjuju se na transporterima sa gumenom trakom, elevatorima sa gumenom trakom itd.

Proizvodnja

Dijelovi grabuljara

Vršimo izradu pogonskih, nateznih i povratnih stanica grabuljara.

Vibraciona sita

Izrada jednoetažnih i dvoetažnih sita za prosijavanje sipkih materija.

Elevatori

Izrada pretovarno transportnih uređaja za kosi i vertikalni transport sipkih materijala.

Željeznička 3, Banovići, Bosna i Hercegovina

erax.invest.banovici@gmail.com

+387 35 871 185


Kažalj bb, Višća – Živinice, Bosna i Hercegovina

eraxvisca@gmail.com

+387 35 757 311

Proizvodni procesi

Proizvodnja

Trgovina

Sporedna djelatnost

REstauracija lokomotiva