Usluge – Izvođenje radova

PROIZVODNI PROCESI

thin

Mašinska obrada metala

Mašinska obrada malih i velikih serija visokog kvaliteta postupkom struganja, glodanja, rendisanja, bušenja, brušenja prema zahtjevima kupaca.

Raspolažemo sa sledećom opremom:

  • Tokarski strojevi za obradu do Ø1000 mm i dužine do 5000 mm,
  • Horizontalna bušilica – borwerk -obrada u sve tri ose, visina H=1300-1400mm,dužina d=3000mm,poprečno 1500mm,
  • Vertikalna bušilica prečnik za obradu čeličnih predmeta do 150 mm 1100 mm),
  • Univerzalna glodalica (dva komada) sa radnim stolom 2000x1800x2200,
  • Karusel stug za obradu do prečnika Ø1500mm i dužinu do 1650 mm, 
  • Brusilica za unutrašnje i vanjsko brušenje.
  • Radijalna bušilica,

Reparaturno zavarivanje

Vršimo usluge zavarivanja različitih dijelova i konstrukcija u našim radionicama kao i na licu mjesta.

Razbušivanje mobilnom mašinom

Vršimo razbušivanje i obrađivanje složenih i zahtjevnih dijlova na licu mjesta do prečnika 600 mm u dužini 3000 mm.

Izrada rezervnih dijelova

Vršimo izradu rezervnih dijelova i sklopova za rudarsku i građevinsku mehanizaciju, termoenergetska postrojenja i po dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji od strane kupaca.

Balansiranje bubnjeva i hidrodinamičkih spojnica

U mogućnosti smo da vršimo balansiranje radnih dijelova maksimalne težine do 5000 kg i prečnika radnog dijela 2100mm. Brzina balansiranja od 215-1510 o/min.

Usluge pjeskarenja

Vršimo pjeskarenje unutarnjih i vanjskih površina u cilju otklanjanja korozije, kamenca, prljavštine i boje na nosačima, punim materijalima, limovima i čeličnim konstrukcijama.

Transport uglja i ostalog materijala

Prodaja i usluge prevoza svih vrsta mrkog uglja, građevinskog materijala, pšenice i ostalih roba na području Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Montaža transportnih sistema

Vršimo montažu transportnih sistema za transport rasipnih materijala i komadastih tereta po horizontalnoj i nagnutoj (kosoj) površini, sa pratećim elementima: transportna traka, pogonski i zatezni bubnjevi, reduktori, elektromotori, valjci, uz postizanje ravnomjerne opterećenosti transportne trake.

Remont rudarske mehanizacije

Vršimo remonte rudarske i građevinske mehanizacije, pri čemu su izdvojeni remonti bagera EŠ 6/45, EŠ 10/70, remont kotla i izmjenjivača topline, reduktora transportnih sistema.

Spajanje transportnih traka vulkanizacijom

Posjedujemo mašinu za spajanje gumenog platna toplom vulkanizacijom, za potrebe rudarskih, metalurških i termoenergetskih postrojenja, ostvarujući radni pritisak od 1.5 MPa, i temperaturu vulkanizacije 145 °C.

Željeznička 3, Banovići, Bosna i Hercegovina

erax.invest.banovici@gmail.com

+387 35 871 185


Kažalj bb, Višća – Živinice, Bosna i Hercegovina

eraxvisca@gmail.com

+387 35 757 311

Proizvodni procesi

Proizvodnja

Trgovina

Sporedna djelatnost

REstauracija lokomotiva