thin

Montaža transportnih sistema

Vršimo montažu transportnih sistema za transport rasipnih materijala i komadastih tereta po horizontalnoj i nagnutoj (kosoj) površini, sa pratećim elementima: transportna traka, pogonski i zatezni bubnjevi, reduktori, elektromotori, valjci, uz postizanje ravnomjerne opterećenosti transportne trake.

Remont rudarske mehanizacije

Vršimo remonte rudarske i građevinske mehanizacije, pri čemu su izdvojeni remonti bagera EŠ 6/45, EŠ 10/70, remont kotla i izmjenjivača topline, reduktora transportnih sistema.

Spajanje transportnih traka vulkanizacijom

Posjedujemo mašinu za spajanje gumenog platna toplom vulkanizacijom, za potrebe rudarskih, metalurških i termoenergetskih postrojenja, ostvarujući radni pritisak od 1.5 MPa, i temperaturu vulkanizacije 145 °C.

Željeznička 3, Banovići, Bosna i Hercegovina

erax.invest.banovici@gmail.com

+387 35 871 185


Kažalj bb, Višća – Živinice, Bosna i Hercegovina

eraxvisca@gmail.com

+387 35 757 311

Proizvodni procesi

Proizvodnja

Trgovina

Sporedna djelatnost

REstauracija lokomotiva