Remont rudarske mehanizacije

Remont reduktora A2RSB 8500.60 Rudnik “Dubrave”

Remont kofica kofičastog rotacionog bagera TE Kakanj

Remont reduktora A2RSB 8500.60 Rudnik Dubrave

Remont elektromotora i pogonskog reduktora radara RSM 970S/STAR-2000-THALES

Remont kružne staze bagera EŠ 10/70 RMU Đurđevik

Remont bagera EŠ 10/70 RMU Đurđevik

Željeznička 3, Banovići, Bosna i Hercegovina

erax.invest.banovici@gmail.com

+387 35 871 185


Kažalj bb, Višća – Živinice, Bosna i Hercegovina

eraxvisca@gmail.com

+387 35 757 311

Proizvodni procesi

Proizvodnja

Trgovina

Sporedna djelatnost

REstauracija lokomotiva